Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 april 2019, SKGZ201802158

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 april 2019
Datum publicatie: 5 april 2019

Aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneeswijzen, wijziging
polisvoorwaarden, informatieplicht, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 9 Regeling informatieverstrekking
ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010) en art. 2 Gedragscode Goed
Zorgverzekeraarschap, verzoek afgewezen