Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,31 oktober 2018,SKGZ201800380

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 31 oktober 2018
Datum publicatie: 7 november 2018

Premie, opschorting en hervatting aanmelding CAK, compensatie, Voorwaarden zorgverzekering 2018, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek gedeeltelijk toegewezen