Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,6 juni 2018,SKGZ201701111

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 juni 2018
Datum publicatie: 8 juni 2018

Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal toegekende uren, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv,Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek gedeeltelijk toegewezen