Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 juni 2020, SKGZ201902021

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 juni 2020
Datum publicatie: 22 juni 2020

Verzoekster maakt aanspraak op vergoeding van een bariatrische ingreep die is uitgevoerd in Belgiƫ. Op grond van de toepasselijke regelgeving en verzekeringsvoorwaarden moet verzoekster voorafgaand aan de ingreep hiervoor toestemming vragen aan de ziektekostenverzekeraar. Zij heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij dit heeft gedaan. Verder heeft verzoekster niet aannemelijk gemaakt dat de ziektekostenverzekeraar aan haar een toezegging heeft gedaan op grond waarvan hij haar een vergoeding moet toekennen. Om deze redenen heeft verzoekster geen recht op vergoeding van de ingreep.