Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,31 mei 2017,SKGZ201601352

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 mei 2017
Datum publicatie: 1 juni 2017

Geneeskundige zorg, geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, verjaring, datum
ontstaan vordering, motivering beslissing, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 7:942 BW, verzoek afgewezen