Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 maart 2020, 2019064724, SKGZ201901565

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 maart 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Thailand, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4 en 2.12 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: