Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 december 2006, SKGZ2006.00712 (Ano06.69)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 december 2006
Datum publicatie: 17 februari 2011

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, mamma-augmentatie, art. 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen