Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,20 juni 2018,SKGZ201800022

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 juni 2018
Datum publicatie: 21 juni 2018

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, implantaten, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen