Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 4 januari 2022, 2021048292, SKGZ202100985

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 januari 2022
Datum publicatie: 1 maart 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, mondzorg, bijzondere tandheelkunde, trekken van tanden en kiezen
(focussanering) en herstel door middel van kronen, telefonische toezegging
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, art. 20 Vo.
nr. 883/2004.