Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 24 oktober 2018, 2018018104, SKGZ201701178

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 oktober 2018
Datum publicatie: 2 januari 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden
budget (PGB), afbakening Zvw-Wmo

Bekijk ook binnen dit dossier: