Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 27 januari 2021, SKGZ202001260

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2021
Datum publicatie: 9 februari 2021
Niet alle zorg van de mondhygiëniste valt onder preventieve mondzorg.

Verzoekster had op de website en in de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering gelezen dat preventieve mondzorg (M-code) volledig werd vergoed. Na een bezoek aan de mondhygiëniste i.v.m. parodontale nazorg ontving zij een nota ter hoogte van € 20,10 omdat voor de desbetreffende zorg een vergoeding van 80% geldt. Deze zorg was gedeclareerd met een zogenoemde T-code. Verzoekster is van mening dat de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering en de informatie op de website van de ziektekostenverzekeraar op dit punt niet helder zijn. Daarom vordert zij volledige vergoeding van de nota. De ziektekostenverzekeraar vindt de informatie op de website en in de voorwaarden wel helder, en weigert daarom de kosten volledig te vergoeden. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. De specifieke behandeling parodontale nazorg wordt gedeclareerd met een T-code, waarvoor geen aanspraak bestaat op 100% vergoeding. Voor zover verzoekster twijfelde over de vraag of de door haar te ondergane behandeling valt onder preventieve mondzorg met de M-codes, lag het op haar weg voorafgaand aan de behandeling bij de mondhygiëniste en eventueel bij de ziektekostenverzekeraar navraag te doen. Zij had kunnen vragen met welke code de zorg wordt gedeclareerd en of haar aanname juist was dat alle zorg van de mondhygiëniste valt onder preventieve mondzorg. Dat zij dit niet heeft gedaan, ligt in haar risicosfeer.