Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 juli 2019, SKGZ201800622

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2019
Datum publicatie: 4 juli 2019

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.4, 2.10 en 2.15a tot en
met 2.15c Bzv, 2.29a tot en met c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering, verzoek afgewezen