Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 25 november 2020, 2020049176, SKGZ202001150

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, WLS Forte, vitamine- en mineralentekort na bariatrische chirurgie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en
2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020