Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 9 september 2020, SKGZ201801324

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 september 2020
Datum publicatie: 14 september 2020

Verzoekster heeft in 2017 de ziektekostenverzekeraar gevraagd de kosten van twee frameprothesen en overige tandheelkundige behandelingen te vergoeden. Dit omdat volgens verzoekster haar gebitstoestand ernstig achteruit is gegaan als gevolg van chemobehandelingen. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen omdat geen verzekeringsindicatie voor bijzonder tandheelkundige hulp bestaat.
De commissie stelt, na een deskundigenbericht en verschillende adviezen van het Zorginstituut, vast dat bij verzoekster als gevolg van de chemobehandelingen schade aan haar gebit is ontstaan. Het causale verband tussen de chemobehandelingen en de negatieve effecten op de mondgezondheid is pas op 21 januari 2019 wetenschappelijk vastgesteld. Dit brengt met zich mee dat de ziektekostenverzekeraar de in 2017 ingediende aanvragen terecht heeft afgewezen.