Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 9 september 2020, SKGZ201801324

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 9 september 2020
Datum publicatie: 14 september 2020
Per 21 januari 2019 is het causale verband tussen chemotherapie en de mondgezondheid aangetoond, daarna kan een zorgverzekeraar nog wel toetsten aan het maatmanbeginsel

Verzoekster heeft in 2017 de ziektekostenverzekeraar gevraagd de kosten van twee frameprothesen en overige tandheelkundige behandelingen te vergoeden. Dit omdat volgens verzoekster haar gebitstoestand ernstig achteruit is gegaan als gevolg van chemobehandelingen. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen omdat geen verzekeringsindicatie voor bijzonder tandheelkundige hulp bestaat. De commissie stelt, na een deskundigenbericht en verschillende adviezen van het Zorginstituut, vast dat bij verzoekster als gevolg van de chemobehandelingen de speekselklieren blijvend zijn aangetast. Hierdoor is schade aan haar gebit ontstaan. Het causale verband tussen de chemobehandelingen en de negatieve effecten op de mondgezondheid is pas op 21 januari 2019 wetenschappelijk vastgesteld. Dit betekent dat de ziektekostenverzekeraar de in 2017 ingediende aanvragen terecht heeft afgewezen. Voor de tandheelkundige behandelingen na 21 januari 2019 geldt dat verzoekster dankzij het bij haar aangetoonde causale verband een indicatie heeft voor tandheelkundige zorg.
De commissie beslist dat de zorgverzekeraar de tandheelkundige kosten die zijn gemaakt in de periode van 21 januari 2019 tot 4 mei 2020 moet vergoeden. Voor de behandelingen nĂ¡ 4 mei 2020 geldt dat verzoekster hiervoor een nieuwe aanvraag moet indienen. Omdat het causale verband is vastgesteld mag de zorgverzekeraar alleen nog afwijzen als niet is voldaan aan het maatmanbeginsel.