Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 14 april 2022, 2022003400, SKGZ202101438

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 april 2022
Datum publicatie: 20 mei 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, rectusdiastase, darmhernia
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Bekijk ook binnen dit dossier: