Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 20 januari 2021, 2020056050, SKGZ202001520

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 januari 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, osteotomie en orthodontie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv

Bekijk ook binnen dit dossier: