Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 augustus 2021, 2020017257, SKGZ201900983

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 augustus 2021
Datum publicatie: 10 september 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, dermolipectomie buik
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.