Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 21 juli 2021, SKGZ202100390

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 juli 2021
Datum publicatie: 21 juli 2021
Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de door hem gedeclareerde zorgkosten, omdat de zorg niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Verzoeker heeft enkele jaren deelgenomen aan een studie in een ziekenhuis te België, alwaar hij is behandeld door middel van immunotherapie. Deze studie is in oktober 2020 afgerond, waarna een deel van de kosten voor eigen rekening is gebleven. De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden deze kosten te vergoeden, omdat de zorg niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Bij wijze van een overgangsregeling heeft de ziektekostenverzekeraar evenwel besloten de zorgkosten tot 1 juli 2022 te vergoeden tot een maximum van € 7000,- per jaar.