Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 26 november 2020, 2020042094, SKGZ202000897

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 november 2020
Datum publicatie: 19 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en
met 2.26c Rzv voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.