Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 2 december 2009, SKGZ2009.00444

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 december 2009
Datum publicatie: 28 februari 2011

EU/EER, geneeskundige zorg, status na dorsale decompressie L2-3 met complicaties en status na centrale, longembolieklinische revalidatie na medisch noodzakelijke operatie, hulpmiddelen, Keilküssen, orthopädische Stützen en Strumpfhelfer, zittend ziekenvervoer, reiskosten, reis- en verblijfskosten echtgenoot en kinderen, telefoonkosten, immateriële schadevergoeding en wettelijke rente, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 Bzv, art. 22 lid 1 onder a-i EG-Verordening 1408/71, verzoek afgewezen