Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 augustus 2021, 2021029559, SKGZ202101004

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 augustus 2021
Datum publicatie: 2 september 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Turkije, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, telefonische informatieverstrekking
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 13 Nederlands-Turks Verdrag
inzake sociale zekerheid, art. 150 Rv.