Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 mei 2010, SKGZ2009.02217

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 mei 2010
Datum publicatie: 14 maart 2011

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, mammareductie, smetplekken, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen