Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 juni 2011, SKGZ2010.01742

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 juni 2011
Datum publicatie: 6 juli 2011

Premie, premieachterstand: zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, faillissement, opzegging met instemming verzekeraar, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, artt. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, voorwaarden aanvullende ziektekos-tenverzekering 2006-2009, verzoek toegewezen