Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Definitief Advies Zorginstituut Nederland, 3 augustus 2020, 201900065, SKGZ201801324

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 augustus 2020
Datum publicatie: 14 september 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, bijzondere tandheelkunde na chemotherapie, frameprothese
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017-2020