Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 26 oktober 2020, 2020045213, SKGZ202001354

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 oktober 2020
Datum publicatie: 26 november 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie, machtiging, toezegging
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.1 Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020