Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 4 oktober 2018, 2018045240, SKGZ201800873

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 oktober 2018
Datum publicatie: 2 januari 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie,
aantal toegekende uren