Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,19 juli 2017,SKGZ201602834

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 19 juli 2017
Datum publicatie: 24 juli 2017

Veronderstelde fraude, buitenland, Afghanistan, vergoeding nota, beƫindiging
zorgverzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude, vordering
onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2013, gedeeltelijke toewijzing