Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 9 juni 2010, SKGZ2008.01273

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 9 juni 2010
Datum publicatie: 28 maart 2011

Geneeskundige zorg, tweede cochleair implantaat, doofheid, evidence-based medicine, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen