Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 26 november 2020, 2020048511, SKGZ202000963

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 november 2020
Datum publicatie: 7 januari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: