Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 16 november 2020, 2020046797, SKGZ202001716

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 november 2020
Datum publicatie: 23 december 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Medisch-specialistische zorg, plastische chirurgie, lower bodylift
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019