Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 21 maart 2022, SKGZ202101293

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2022
Datum publicatie: 21 maart 2022
Aanvraag voor orthodontische behandeling terecht afgewezen, geen indicatie voor bijzondere tandheelkunde.

Bij de ziektekostenverzekeraar zijn aanvragen gedaan voor een osteotomie en een orthodontische behandeling. De ziektekostenverzekeraar heeft meegedeeld dat de orthodontische behandeling niet wordt vergoed. De eveneens aangevraagde osteotomie is door de ziektekostenverzekeraar wel goedgekeurd.
De commissie overweegt dat uit de overgelegde verklaring van de behandelend orthodontist niet blijkt dat verzoeker aan de toepasselijke criteria voldoet, met name ontbreekt een indicatie tot bijzondere tandheelkundige hulp. Daarmee is de beslissing van de ziektekostenverzekeraar juist.