Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2010, SKGZ2009.02247

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2010
Datum publicatie: 16 februari 2011

Orthomanuele therapie, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen