Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 15 april 2021, 2021011672, SKGZ202001285

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 april 2021
Datum publicatie: 27 mei 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, farmaceutische zorg, dronedarone (Multaq®), overname machtiging
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage
1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2020, art. 19 Vo. nr.
883/2004, art. 25 Vo. nr. 987/2009.

Bekijk ook binnen dit dossier: