Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 15 juni 2020, 2020019202, SKGZ201902405

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 juni 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), psychische
problemen, geneeskundige context
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.26a tot en met 2.26c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: