Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 november 2021, SKGZ202001498

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 november 2021
Datum publicatie: 9 november 2021
De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvullende ziektekostenverzekering terecht beëindigd. Het is aan de gemeente te beoordelen wie er mag deelnemen aan de collectiviteit die hij aanbiedt. De ziektekostenverzekeraar hoeft geen schadevergoeding aan verzoekster toe te kennen.

De zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering zijn aanvankelijk door de ziektekostenverzekeraar beëindigd, maar op een later tijdstip met terugwerkende kracht hersteld. Hierna is de premie met terugwerkende kracht in rekening gebracht. Omdat de premie niet tijdig werd voldaan, mocht de ziektekostenverzekeraar de aanvullende ziektekostenverzekering beëindigen. Blijkbaar werd daarmee ook niet langer voldaan aan de voorwaarden voor deelname aan de collectiviteit van de gemeente. Het is aan de gemeente en niet aan de ziektekostenverzekeraar of de commissie hierover een oordeel te geven. Er bestaat verder geen aanleiding te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar een schadevergoeding aan verzoekster moet voldoen.