Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 20 september 2021, 2021019649, SKGZ202100310

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 september 2021
Datum publicatie: 9 november 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, hoogte budget,
ingangsdatum
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a t/m 2.15 c
Bzv, 2.29a t/m 2.29c Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art.
6:238 BW.