Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 16 september 2020, SKGZ201902092

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2020
Datum publicatie: 22 september 2020
Een verzekerde kan slechts aanspraak maken op de Freestyle Libre als hiervoor een (verzekerings)indicatie bestaat

Verzoeker maakt aanspraak op de Freestyle Libre voor de periode van 1 januari 2019 tot 10 december 2019. Het is aan verzoeker aannemelijk te maken dat hij hiervoor een (verzekerings)indicatie heeft, zoals vermeld in het rapport dat door het Zorginstituut op 30 april 2018 is opgesteld. In deze opzet is hij niet geslaagd, zodat de ziektekostenverzekeraar de Freestyle Libre niet hoeft te vergoeden. De commissie is niet bevoegd te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker bij wijze van coulance een vergoeding moet toekennen.