Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 1 december 2020, 2020048587, SKGZ202000347

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 december 2020
Datum publicatie: 7 januari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Laboratoriumonderzoek, ImuPro Complete voedselovergevoeligheidstest
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: