Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 21 november 2007, SKGZ2007.01030 (ANO07.321)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 november 2007
Datum publicatie: 4 maart 2011

Farmaceutische zorg (Teriparatide), idiopathische osteoporose, non-reactie bisfosfonaat therapie, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.8, Bzv en 2.5 en bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen