Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 14 april 2021, SKGZ202001415

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 april 2021
Datum publicatie: 16 april 2021
Verzoekster heeft geen recht op vergoeding van een hoortoestel dat verloren is gegaan door verlies.

Verzoekster heeft een indicatie voor een hoortoestel, dat door de zorgverzekeraar is verstrekt gedurende een periode als bepaald in het hulpmiddelenreglement van de zorgverzekeraar. Verzoekster heeft haar hoortoestel verloren tijdens haar verblijf in Spanje. Zij heeft bij terugkomst in Nederland een nieuw hoortoestel aangeschaft. De kosten hiervan zijn deels door de reisverzekering gedekt. Zij heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd de resterende kosten te vergoeden. De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar dit niet hoeft te doen, omdat in het hulpmiddelenreglement is opgenomen dat de kosten van tussentijds verlies van het hoortoestel voor eigen rekening en risico blijven.