Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 april 2020, SKGZ201901097

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 april 2020
Datum publicatie: 20 april 2020

Verzoekster heeft in Turkije tandheelkundige zorg ondergaan, waaronder twee sinusliften en het aanbrengen van acht implantaten. De ziektekostenverzekeraar is niet bereid de kosten hiervan te vergoeden. De commissie beslist dat verzoekster geen recht heeft op vergoeding van het aanbrengen van implantaten, omdat niet is gebleken dat zij een ernstige stoornis aan het tand-kaak-mondstelsel heeft of dat zij een ernstig geslonken tandeloze kaak heeft. Daarnaast zijn de implantaten aangebracht als steun voor een vaste constructie. Zij heeft evenmin recht op vergoeding van de sinusliften. Een sinuslift heeft geen zelfstandig medisch doel en komt alleen voor vergoeding in aanmerking als tevens recht op vergoeding voor het aanbrengen van implantaten bestaat.