Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202002511

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021
Voor wijziging van de verzekering is wilsovereenstemming vereist. Hiervan is niet gebleken. Dat verzoekster over de wijziging digitaal is geïnformeerd, kan haar niet worden tegengeworpen, omdat - eveneens bij gebrek aan wilsovereenstemming - door haar nooit de keuze is gemaakt voor die manier van communiceren.

Namens verzoekster is telefonisch het verzoek gedaan om de aanvullende ziektekostenverzekering te beëindigen per 1 januari 2020. Nadien bleek dat ook de zorgverzekering was aangepast. Hierdoor zijn de kosten van incontinentiemateriaal voor rekening van verzoekster gebleven, omdat dit materiaal niet conform de voorwaarden van de nieuwe zorgverzekering was afgenomen. De zorgverzekeraar heeft de kosten weliswaar vergoed aan de apotheek, maar verhaalt deze vergoeding nu op verzoekster.
Verzoekster stelt dat zij nooit heeft verzocht om haar zorgverzekering aan te passen en dat de zorgverzekeraar haar niet heeft geïnformeerd over de wijziging. Volgens de zorgverzekeraar is de zorgverzekering, naar aanleiding van een telefonisch verzoek daartoe, gewijzigd. Verzoekster is over deze wijziging per e-mail en via de Mijn-omgeving geïnformeerd.
De commissie overweegt dat uit de gemaakte telefoonnotitie niet blijkt dat namens verzoekster is gevraagd om de zorgverzekering aan te passen. De noodzakelijke wilsovereenstemming ontbreekt.
Dat verzoekster geen kennis heeft genomen en/of niet heeft gereageerd op berichten die digitaal aan haar zijn gezonden, kan haar niet worden tegengeworpen. Er is immers niet gebleken dat zij verzekerd wilde zijn op basis van de zorgverzekering waarbij alleen nog digitaal werd gecommuniceerd. De zorgverzekeraar moet daarom de oude zorgverzekering herstellen en de kosten van het incontinentiemateriaal alsnog aan verzoekster vergoeden.