Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,4 juli 2018,SKGZ201701917

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2018
Datum publicatie: 6 juli 2018

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, vulvaplastiek, vrouwelijke genitale verminking, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen