Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900693

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020

De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar bij wijze van overgangsmaatregel voor het kalenderjaar 2019 ten behoeve van verzekerde een PGB vv op basis van 4 uren Verpleging per week moet toekennen. Voor het overige volgt de commissie het advies van het Zorginstituut, waarin is geadviseerd tot afwijzing van het verzoek omdat niet vast staat dat sprake is van een geneeskundige context voor de geïndiceerde zorg.