Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 12 januari 2021, 2020038767, SKGZ202000381

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, preferentiebeleid, Seroxat®
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en
2 Rzv