Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 december 2019, SKGZ201900747

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019

Verzoekster mist door een aangeboren afwijking vijf elementen in de bovenkaak. Om de diastemen op te vullen zijn indertijd bruggen geplaatst. Voordat de bruggen geplaatst konden worden moesten gezonde tanden en kiezen worden afgeslepen. Inmiddels zijn de ruim dertig jaar oude bruggen aan vervanging toe en heeft verzoekster een aanvraag gedaan voor vergoeding van de kosten van een tandheelkundige behandeling, bestaande uit onder meer het plaatsen van kronen en bruggen, en verschillende wortelkanaalbehandelingen. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de kosten afgewezen omdat verzoekster geen (verzekerings)indicatie heeft voor bijzondere tandheelkunde. De commissie deelt deze mening. Pas bij het ontbreken van zes elementen of meer kan gesproken worden van oligodontie. Dit is bij verzoekster niet aan de orde. Van een andere indicatie voor bijzondere tandheelkunde is evenmin gebleken.