Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 19 december 2019, 2019058947, SKGZ201901011

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 december 2019
Datum publicatie: 6 maart 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Medisch specialistische zorg, plastische chirurgie, lower body lift
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv

Bekijk ook binnen dit dossier: