Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 juli 2009, SKGZ2009.00125

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 15 juli 2009
Datum publicatie: 7 juli 2011

Hulpmiddelenzorg, elastische kous, teenkap en TEK-broekje, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv, 2.6 Rzv, verzoek toegewezen