Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 20 mei 2021, 2020038262, SKGZ202000620

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 mei 2021
Datum publicatie: 3 september 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Specialistische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, niet-gecontracteerde
zorgaanbieder, regiebehandelaar
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, en 2.4 Bzv.