Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 27 juni 2019, 2019007889, SKGZ201801181

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 augustus 2019
Datum publicatie: 14 augustus 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, preferentiebeleid, medische noodzaak, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018